Privacyverklaring

HOE GAAN WE OM
MOET JOUW GEGEVENS

Jouw privacy, wat doen we ermee.

Bij Mind in Shape begrijpen we het belang van privacy als het gaat om jouw gegevens.
Hoewel we bepaalde informatie moeten verwerken voor onze processen, stellen we de veiligheid van je gegevens altijd voorop.

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken en transacties en overeenkomsten met Mind in Shape, Symfoniestraat 8, 1312 EV Almere.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Mind in Shape in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Mind in Shape gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstelling;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Mind in Shape, haar relaties en haar medewerkers.

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie-ID;
 • klik- en surfgedrag.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct-marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Mind in Shape maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen onze website. Dit maakt het ons mogelijk om u advertenties op basis van uw interesse te tonen en u kunt hierdoor de site delen via social media.

Cookieverklaring

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een pc, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Mind in Shape of die van een derde partij.
Op onze website worden cookies gebruikt:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • zodat het internet aanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstelling (advertentiecookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social-media-cookies).

Functionele cookies

Met deze cookies zorgen wij ervoor dat de site goed werkt. U kunt hierbij denken aan de juiste fonts, de juiste styling en eigenlijk alles wat nodig is om de site optimaal te laten werken. Zo kunt u contactformulieren versturen en werken de scripts die nodig zijn om de volledige functionaliteit van de website in stand te houden. Hier dient u mee akkoord te gaan, maar geen zorgen, we verzamelen op deze wijze geen persoonsgegevens!

Anonieme analyserende cookies

Wij willen erg graag weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Om dit bij te houden gebruiken wij Google Analytics. Wij doen dit om de website te optimaliseren. Wanneer u met deze cookies akkoord gaat, kunnen alleen wij zien of u onze website bezoekt. Deze gegevens delen we niet met Google of andere derde partijen. Ook worden uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en demografische gegevens, niet bewaard wanneer u akkoord gaat met deze cookies.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk de hulppagina van uw browser voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy-policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Mind in Shape vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Mind in Shape verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via help@fittstore.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 6 2652 6949 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden

Voor informatie over onze verkoopvoorwaarden verwijzen we u naar de algemene voorwaarden